Landesportal Coronavirus

Navigation und Service

| Gesundheit

Korona Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Aşağıda halihazırda korona hakkında tarafımıza ulaşmış bulunan sıkça sorulan sorular ve bunların cevaplarının bir listesini bulacaksınız (Güncellik: 19/05/2020). Çok hareketli günler geçirdiğimizi düşündüğümüzde esas itibariyle değişikliklerin ve başka tedbirlerin her zaman mümkün olduğunu lütfen unutmayınız. Bütün yeni gelişmeler hakkında www.corona.saarland.de sayfası ve Saarland'ın sosyal medya sayfaları başta olmak üzere sizleri sürekli bilgilendireceğiz.

Diğer insanlarla kontak kurmak hangi durumlarda serbesttir?

Bir kişiden fazla insanın -her ilgili kişi açısından- sadece kendileriyle aynı evde oturan akrabaları, eşleri, evli olmadan birlikte yaşadıkları partnerleri, birinci derece akrabaları, kardeşleri, yeğenleri, bunlarla aynı evde oturanlar ve de bir diğer evde oturan kişilerle bir araya gelmesi serbesttir.

Buna rağmen herkesin diğer insanlarla fiziksel ve sosyal kontağını sadece mutlaka gerekli bir minimumla sınırlı tutmaya devam etmesi gerekmektedir. Diğer insanlarla kontak kurarken her bireyin kişisel sorumluluğu çok önemlidir. Bunun anlamı, öncelikle diğer kişileri korumak üzere arada en az 1,5 metre mesafe bırakmaya ve mümkün olan her yerde ağızı ve burunu kapatan bir maske takmaya devam etmektir.

Toplantı ve etkinlik düzenleme yasağı devam etmektedir. Esas itibariyle açılması serbest olan işletmeleri çalıştırmak amacıyla yapılacak toplantılar, mesafe ve hijyen kurallarına uymak şartıyla bu yasağın dışındadır.

Hangi işyerleri ve kurumlar çalışma mekanlarını açılabilir, hangileri kapalı kalmak zorundadır?

Esas itibariyle geçerli kural: Yasak olduğu belirtilmeyen her kurum ve işletme açılabilir. Bu mekanları çalıştıranlar veya sorumlular, hijyen tedbirlerini almak, girişi yönetmek, kuyrukları önlemek ve mesafenin korunmasını sağlamak zorundadır.

Bu kurum ve işletmelerde geçerli kural: İnsanların girebileceği toplam alanda her 20 metrekarede sadece bir kişi bulunabilecektir. Bulaşma oranı azalmaya devem ettiği takdirde bu kural 25 Mayıstan itibaren her 15 metrekarede sadece bir kişi şeklinde azaltılarak değişecektir. 1,5 metrelik asgari mesafeyi koruma kuralına uyulduğu takdirde toplam alandan bağımsız olarak dört müşteri veya ziyaretçi aynı mekânda bulunabilecektir.

Açılması özellikle yasaklanan ve kapalı kalmak zorunda olan işletme ve kurumlar şunlardır:

- Saunalar, yüzme havuzları, wellness merkezleri, kaplıcalar

- Kulüpler, diskotekler, nargile cafeler

- Tiyatrolar, konser salonları

- Fuarlar

- Branş pazarları ve panayırlar

- Cinsel hizmetler, fahişelik mekanları, swinger kulüpleri

- Diğer eğlence mekanları

- Gençlik merkezleri ve benzer kurumlar -sosyal pedagoji kurumları hariç-

Maske zorunluluğu tam olarak ne demektir?

Saarland eyaletinde bulunan her işletmede, lokallerde, haftalık pazarlarda ve güncel olarak açma ve işletme izni olan her türlü kurumlarda, tesislerde ve diğer ticari alanlarda ağızı ve burunu kapatan bir maske takılmak zorundadır. Bu yerlere ait bekleme alanları da buna dahildir. Bu zorunluluk ayrıca kamuya ait yolcu taşıma araçlarında hem özel kişiler için hem de personel için de geçerlidir. 

Okullarda geçerli kurallar şunlardır: Her okulun tüm alanında ağızı ve burunu kapatan bir maske takılmak zorundadır. Sınıflarda bu zorunluluk geçerli değildir, ancak isteyenler sınıflarda da burun ve ağızı kapatan bir maske takabilirler.

Altı yaşını henüz doldurmamış çocuklar bu zorunluluğun dışındadır. Herhangi bir sağlık mazeretine sahip olan kişiler de bu kuralın dışındadır. Bunun için herhangi bir rapor gerekli değildir, ancak söz konusu istisnai durum, nedeni belirtilerek mantıklı bir şekilde açıklanabilmelidir. Maske yerine ağızı ve burunu kapatacak şekilde bir atkı takmak da mümkündür.

Genel olarak evinizde oturan kişilerin dışındaki diğer insanlarla her karşılaşıldığında -özellikle riskli kişilerle kontak kurma durumunda veya 1,5 metrelik asgari mesafenin sürekli korunamayacağı yerlerde- ağızı ve burunu kapatacak bir maske takılması önerilir.

Bu çok önemlidir, çünkü güncel bilgilere göre yeni tip koronavirüs henüz ilk semptomlar belirmeden bir ile üç gün öncesinden itibaren bulaşıcı olabilmektedir, hatta hastalık sürecinde hiçbir semptomun belirmediği durumlar da olabilmektedir. Günlük maske veya toplum koruma maskesi olarak adlandırılan maskelerin, bu maskeyi takan kişiyi koruduğuna dair herhangi ispat yoktur, fakat bununla birlikte size bulaşmış olabileceği durumlarda virüsün diğer insanlara bulaşmamasına katkıda bulunabilmektedir. Böylece herkes karşısındaki kişiyi korumuş olmaktadır. Çünkü konuşurken, öksürürken veya hapşırırken oluşan damlacıklar bu şekilde frenlenmiş olabilmektedir.

Bir diğer önemli nokta şudur: Tıbbi ağız ve burun maskeleri ve FFP maskeleri, her şeyden önce tıp ve bakım personelinin kullanımına bırakılmalıdır. Ayrıca nefes verme valfine sahip tıbbi maskeler kamuda kesinlikle kullanılmamalıdır.

İbadet etmek üzere toplanmak veya diğer türlü dini etkinlikler yapmak serbest midir?

Kiliselere, camilere, sinagoglara veya diğer inanç ve dünya görüşlerinin toplanma mekanlarına bireysel giriş ve katılım, asgari mesafeyi korumak şartıyla serbesttir. 

Ayrıca açık havada, kiliselerde, camilerde, sinagoglarda veya diğer ibadet mekanlarında dini tören yapmak veya müşterek ibadet etmek serbesttir. Ancak bunu yaparken bulaşmayı önlemek üzere katılımcı sayısının kısıtlanması, asgari mesafe kuralına uyulması ve gerekli özel korunma ve hijyen kurallarının uygulanması zorunludur.

Çocuk oyun parklarının açılması serbest midir?

Açık havada bulunan çocuk oyun parklarının açılması, özel korunma tedbirleri alındığı takdirde esas itibariyle serbesttir. Yerel polis makamları, bulaşmadan korunma hukuku çerçevesinde konuyla ilgili kurallar koyacaklardır.

Hayvanat bahçelerinin ve hayvan parklarının açılması serbest midir?

Açık havada bulunan, geniş alana sahip ve park niteliğinde olan hayvanat bahçeleri, hayvan parkları ve benzer tesislerin açılması esas itibariyle serbesttir. Ancak bu tür yerlerin açılması, sadece bina dışındaki alanlarda ve gerekli hijyen kurallarına uymak şartıyla ve de ziyaretçi sayısı kısıtlanarak serbesttir.

Restoran ve diğer gastronomi işletmeleri kapalı kalmak zorunda mıdır?

18 Mayıs tarihinden itibaren lokaller ve diğer gastronomi işletmeleri, eyalet hükümetinin öngördüğü hijyen kuralları çerçevesinde tekrar açılabilir.

Açarken özellikle şu şartlara uyulmak zorundadır:

 • İşletme en erken saat 6’da açılacak ve en geç saat 22’de kapatılacaktır.
 • Herhangi bir sağlık nedeni veya iş kazalarından korunma hukukuna aykırı bir neden veya bulaşmadan koruyucu benzer bir diğer tedbir söz konusu değilse, personel ağız ve burunu kapatan bir maske takacaktır.
 • Girişler kontrollü olmalı ve bekleme kuyrukları önlenmelidir.
 • Gerektiğinde ulaşılabilmek amacıyla her aile grubundan bir kişinin verileri (Adı, soyadı, oturduğu yer ve iletişim bilgileri) uygun biçimde tespit edilecektir. Bu veriler sadece talep edildiğinde sağlık dairesine verilecek ve veri tespit tarihinden en geç bir ay sonra veri koruma temel yönetmeliği kuralları çerçevesinde silinecektir.

Berberlik ve kuaförlük hizmetleri veya kozmetik hizmetler sunmak serbest midir?

Berberler, kuaförler, kozmetikçiler, tırnak, dövme ve piercing stüdyoları, korunma konseptlerine uymak şartıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren çalışma mekanlarını açabileceklerdir.

Spor yapabilir miyim ve bunun için spor tesisleri kullanabilir miyim?

Kurs, antrenman ve spor yapmak, belirli şartlarda artık tekrar serbesttir. Bu kural, bina dahilinde yapılan sporlar, fitness stüdyoları ve dans okulları için de geçerlidir.  

Uyulması gereken şartlar:

 • Kontak kurmadan spor yapmak
 • Tek başına veya en fazla 5 kişilik gruplar halinde spor yapmak
 • Özellikle spor gereçlerinin birçok kişi tarafından kullanıldığı sporlarda hijyen ve dezenfekte tedbirlerine, mesafe koyma kurallarına kesinlikle uymak
 • Soyunma odalarını kullanmamak
 • Islak alanları kullanmamak (ayrı tuvalet tesislerini kullanıma açmak mümkün)
 • Tesislere girişte kuyruk oluşmasını önlemek
 • Spor tesislerinde bulunan etkinlik salonlarını ve müşterek odaları kullanmamak
 • Antrenman yapmak suretiyle hassas kişileri özel derecede tehlikeye sokmamak
 • Seyirci yasaktır

Meslek sporunun antrenman olarak yapılması belirli şartlarda serbesttir.

Kamuya ait yolcu taşımacılık araçları çalışmaya devam edecek midir?

Birçok insanın, kamuya ait yolcu taşımacılık araçlarını kullanması zorunludur. Bu nedenle kamuya ait yolcu taşımacılık araçlarının düzenli şekilde çalışmaya devam etmesi önemlidir. Bu araçları işletenler, çok sayıda korunma tedbiri almışlardır. Maske takma zorunluluğuna, hijyen kurallarına ve mesafe koruma kuralına uyulmak zorundadır.

Güncel kısıtlamalar ne zamana kadar geçerlidir?

Korona pandemisinden dolayı uygulanan kısıtlamalar ve bununla ilgili tüm tedbirler geçici olarak 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten önce ve de zamanında, bulaşma sayısındaki gelişmeler temelinde inceleme yapılarak uyum, değişiklik veya kolaylaştırma yapmaya yönelik adımların mümkün olup olmadığına karar verilecektir. Eyalet hükümeti, bu konuda tabii ki bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Lütfen bu tedbirlerin icabında uzatılıp uzatılmadığını takip edin. 

Hangi tıbbi hizmetlerden yararlanılabilir?

İnsani tıp hizmeti, veteriner tıp hizmeti veya psikoterapi hizmeti almak tabii ki serbest olmaya devam etmektedir. Bunlar özellikle şunlardır: Hekime gitmek, diğer türlü bir tıbbi tedavi almak, kan vermek, tedavi edici kişilere veya sağlık uzmanlarına gitmek tıbben mutlaka gerekli olduğu takdirde serbesttir. Gitmeden önce mümkün olduğunca bir randevu alınması tavsiye edilir. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, tıbbi yardım almaktan çekinmeyiniz.

Neden herkes test edilmiyor?

Bir taraftan test kapasiteleri kısıtlıdır ve bu nedenle yeterli olamayacaktır. Ayrıca: İnsan sağlıklı ise COVID-19 testi, ileride hasta olup olmayacağımıza dair bir bilgi veremeyecektir. Bu şekilde ancak test kapasitesi gereksiz bir şekilde azaltılmış olacaktır.

Bir testin yapılıp yapılmayacağına dair verilecek karar, Robert Koch Enstitüsü’nün belirlediği kurallara göre verilecektir.

Hangi sınır kapıları açıktır? Diğer sınır kapıları da açılacak mıdır?

Lüksemburg ile Almanya arasındaki sınırlarda artık genel sınır kontrolleri yapılmayacaktır. Fransa sınırlarında – geçici olarak 15 Haziran tarihine kadar kontrol yapılmaya devam edilecek, fakat bu kontroller sadece arada bir yapılacaktır. Sınırların geçilebileceği tüm yollar artık sınır geçişlerine açıktır.

Esas itibariyle sınır geçmek için makul bir nedenin olması gerektiği konusu geçerli olmaya devam etmektedir. Fakat ailevi veya kişisel nedenlerle yolculuklar için ek kolaylıklar öngörülmüştür.

Yurt dışından Almanya’ya girerken nelere dikkat etmek zorundayım?

Karantina zorunluluğuna tabi olmayanlar 18 Mayıs tarihinden itibaren artık sadece meslekleri gereği sınır geçmek zorunda olan ve görevleri önemli alanların ve kritik altyapının işlemesinin devam etmesi için gerekli olan kişiler değildir. Avrupa Birliği’nden veya Schengen üyesi bir ülkeden, Büyük Britanya’dan ve Kuzey İrlanda’dan bu tarihten itibaren Almanya’ya karantinasız girişler, Almanya’ya girmeden hemen önce bir üçüncü ülkede bulunulmamış olması şartıyla mümkündür.

Üçüncü bir ülkeden gelen ve kara, deniz ya da hava yoluyla Saarland eyaletine giren kişiler, girişlerinden sonra zaman kaybetmeden ve doğrudan kendi evlerine veya uygun bir ikamete gitmek ve orada 14 gün boyunca sürekli ayrı kalmak zorundadır. Bu kural, ilk önce Almanya’nın bir diğer eyaletine giriş yapmış kişiler için de geçerlidir. Bu kişilerin, bu dönem zarfında kendileriyle aynı evde oturan kişiler dışında diğer kişilerce ziyaret edilmesi yasaktır. Bu kişiler ayrıca zaman kaybetmeden ilgili makama kayıt yaptırmak ve hastalık belirtileri ortaya çıktığında ilgili makamı bu durumdan haberdar etmek zorundadır.

Lütfen tam kurallara dair bilgileri, şu yönetmelikten alınız: “Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus”